Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2012 rok

Lp.

Przedmiot kontroli

1.

Temat kontroli:

DOCKontrola pracodawcy - ZFŚS.doc (26,00KB)

PDF1.PIP - protokół z kontroli.pdf (1,67MB)

* w dokumencie anonimizowano dane osobowe.

2.

Temat kontroli:

DOCWizyta monitorowana umów stażowych.doc (26,50KB)

PDF2. PUP - protokół z wizyty monitorowanej.pdf (67,59KB) 

3.

Temat kontroli:

DOCWykorzystanie środków finansowych na pomoc finansową – gradobicie 2011r..doc (27,50KB)

PDF3. UMWO - protokół z kontroli.pdf (323,84KB) 

4.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie zmiany imion i nazwisk.doc (26,00KB)

PDF4. Wojewoda Opolski - protokół z kontroli.pdf (125,29KB)

5.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie zabezpieczenia archiwum USC.doc (26,00KB)

PDF5. Wojewoda Opolski - protokół z kontroli.pdf (139,03KB)

6.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie sporządzania aktów USC.doc (26,00KB)

PDF6. Wojewoda Opolski - wystąpienie pokontrolne.pdf (176,86KB)

7.

Temat kontroli:

DOCOcena przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania szefa OC gminy.doc (26,00KB)

PDF7. Starosta Brzeski - protokół z kontroli.pdf (361,11KB)

Wersja XML