Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2012 rok

Lp.

Przedmiot kontroli

1.

Temat kontroli:

DOCKontrola pracodawcy - ZFŚS.doc

PDF1.PIP - protokół z kontroli.pdf

* w dokumencie anonimizowano dane osobowe.

2.

Temat kontroli:

DOCWizyta monitorowana umów stażowych.doc

PDF2. PUP - protokół z wizyty monitorowanej.pdf 

3.

Temat kontroli:

DOCWykorzystanie środków finansowych na pomoc finansową – gradobicie 2011r..doc

PDF3. UMWO - protokół z kontroli.pdf 

4.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie zmiany imion i nazwisk.doc

PDF4. Wojewoda Opolski - protokół z kontroli.pdf

5.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie zabezpieczenia archiwum USC.doc

PDF5. Wojewoda Opolski - protokół z kontroli.pdf

6.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie sporządzania aktów USC.doc

PDF6. Wojewoda Opolski - wystąpienie pokontrolne.pdf

7.

Temat kontroli:

DOCOcena przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania szefa OC gminy.doc

PDF7. Starosta Brzeski - protokół z kontroli.pdf

Wersja XML