Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia przetargowe

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych:

DOCII przetrarg ustny nieogr.na sprzedaż nieruchomości w Lewinie Brz. przy ulicach Kolejowej i Powstańców Śl.doc

DOCII przetarg ustny ograniczony. na sprzedaż nier. gruntowej poł. w Lewinie Brzeskim w pobliżu ulicy Cichej dz.nr 5.5.DOC

DOCI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lewinie Brzeskim przy ul.Chopina.DOC

 

Wersja XML