Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim

Dane placówki:

Adres: 49-340 Lewin Brzeski, ul. Konopnickiej 3

tel./fax. 77 46 47 001

e-mail:

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15.


Biuro Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim zajmuje się obsługą ekonomiczno-administracyjną szkół, przedszkoli oraz Świetlicy Terapeutycznej prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski.

 

Dyrektor Helena Biernacka 77 55 24 555

Główny księgowy

Specjalista ds. księgowości

Jadwiga Sierakowska

Alicja Piekoszewska

77 55 24 556

77 46 47 001

Specjalista ds.płacowo kadrowych

Alfreda Bielec

Danuta Wiglusz

 77 55 24 557

Specjalista ds. księgowości

Anna Radoń

Ewa Starzec-Garncarz

77 55 24 558

 

Biuro Obsługi Wspólnej w Lewinie Brzeskim informuje, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO został wyznaczony Pan:

Tomasz Dragan, tel. +48 733508806, e-mail:
 

Statut biura:

Uchwała nr XXII/224/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Lewinie Brzeskim i utworzenia jednostki organizacyjnej realizującej wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych gminy oraz nadania jej statutu.

PDFUchwała nr XXIII.224.2016.pdf

 

OFERTA PRACY

PDFDYREKTOR BIURA OBSŁUGI WSPÓLNEJ W LEWINIE BRZESKIM- ponowne.pdf


PDFkwestionariusz_osobowy.pdf
PDFKlauzula Informacyjna.pdf
 

PDFINFORMACJA O WYNIKACH NABORU.pdf

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne.pdf

PDFogłoszenie Dyrektora BOW w Lewinie Brzeskim - PONOWIONE (1).pdf
PDFKlauzula Informacyjna.pdf
PDFkwestionariusz_osobowy.pdf
 

DOCXINFORMACJA O WYNIKACH NABORU.docx

PDFogłoszenie Dyrektora BIURA OBSŁUGI WSPÓLNEJ W LEWINIE BRZESKIM.pdf

PDFkwestionariusz_osobowy.pdf
PDFKlauzula Informacyjna.pdf

Wersja XML