Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia przetargowe

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza przetargi gruntów do dzierżawy

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 15.05.2014r. do dzierżawy - grunt pod ogródek przydomowy w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na dzień 15.05.2014r. do dzierżawy - grunt pod pomieszczenie gospodarcze w Lewinie Brzeskim.doc

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 15.05.2014r. do dzierżawy - grunt na realizację urządzeń infrastruktury techniczne w Jasionie.doc

a także przetargi na sprzedaż nieruchomości.

DOCII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Chróścinie -dz.nr 209 o pow.0,2182ha.DOC

DOCII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Chróścinie -dz.nr 208.1 o pow.0,1000ha.DOC

 

 

 

 

 

Wersja XML