Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska wyróżnione!

Członkowie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska!

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zdobyło wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2014 „Razem dla rozwoju”. To ogromne docenienie dotychczasowych działań członków AO.

W imieniu Stowarzyszenia nagrodę odebrała pani Danuta Wesołowska, Zastępca Prezydenta Miasta Opola.  Nagrody wręczono podczas I Kongresu Partnerstw Samorządowych, który rozpoczął się 2 czerwca w Poznaniu.

W konkursie wyróżnione zostały także Aglomeracja Wałbrzyska i Metropolia Poznań.

Celem konkursu było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania gmin, powiatów i województw z terenu całego kraju. Miał on także za zadanie wskazać najciekawsze doświadczenia współpracy partnerstw międzysamorządowych i międzysektorowych, mających na celu prowadzenie polityki rozwoju na obszarach funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, subregionalnym i regionalnym.

Nasze partnerstwo zostało uhonorowane za podejście do współpracy ponad granicami administracyjnymi. Komisja dostrzegła także, że partnerów  AO połączyła idea, a nie tylko  konieczność współpracy, a także to, że AO charakteryzuje spójna koncepcja działań na rzecz rozwoju obszaru i poprawy jakości życia mieszkańców.  

Konkurs był częścią projektu predefiniowanego, realizowanego przez Związek Miast Polskich ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, pt. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Projekt realizowany był w partnerstwie Związku Miast Polskich ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Wersja XML