Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na opiekuna dziennego

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Lewin Brzeski.

logotypy_POKL-PDZ-WUP-UE_kolor.jpeg

Wyniki konkursu:

DOCOgłoszenie o wyborze Opiekunów dziennych 27.05.2014.doc (22,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1493.2014.doc (30,50KB)

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadanie pod nazwą - Opiekun dzienny.doc (58,50KB)

DOCXWzór formularza - oferta kandata.docx (26,39KB)

DOCXzałącznik 1 do oferty kandydata.docx (11,77KB)

DOCXzałącznik 2 do oferty kandydata.docx (13,72KB)

DOCXzałącznik 2a do oferty kandydata.docx (12,17KB)

DOCXzałącznik 3 do oferty kandydata.docx (13,94KB)

DOCXzałącznik 4 do oferty kandydata.docx (13,40KB)

DOCXzałącznik 5 do oferty kandydata.docx (11,86KB)

DOCXzałącznik 6 do oferty kandydata.docx (13,49KB)

DOCXzałącznik 7 do oferty kandydata.docx (11,32KB)

Wersja XML