Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga Rolnicy!

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Lewin Brzeski w dniach 24.05.2014r., 27.05.2014r. i 28.05.2014r. deszczy nawalnych oraz gradobicia informuję, że zgłoszeń strat w uprawach rolnych powstałych przez w/w zjawiska atmosferyczne należy dokonywać w terminie do dnia 30.06.2014r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim Rynek 1, wg wzoru poniżej.

Po upływie powyższego terminu, prace w terenie rozpocznie Komisja Wojewody Opolskiego powołana do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Elektroniczna wersja druku zgłoszenia:DOCzgłoszenie na okoliczność gradobicia w miesiącu maju .2014r..doc

Druk zgłoszenia dostępny jest także w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Miejski Lewin Brzeski ul. Rynek 26 pokój nr 17, tel. 77 424 66 26, oraz u Sołtysów wsi na terenie Gminy Lewin Brzeski.

Wersja XML