Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  zwołuje "LI  sesję Rady Miejskiej" w Lewinie Brzeskim na dzień 24 czerwca  2014r. /wtorek/ o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  Gimnazjum  w Lewinie Brzeskim  ul Zamkowa 3.

Wersja XML