Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia przetargowe - dodane

Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy a także ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Borkowicach.

DOCWykaz lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lewinie Brzeskim przy ul. Kościuszki nr 10C.doc

DOCI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej poł. w Borkowicach przysiółek Niwa - dz.nr 427.DOC

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 27.06.2014r. do 17.07.2014r. - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 01.07.2014r. do 21.07.2014r. - użytki rolne na terenie Gminy Lewin Brzeski.doc

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat wywieszony od 03.07.2014r. do 23.07.2014r. - użytki rolne w Oldrzyszowicach.doc

 

 

Wersja XML