Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

40 lat minęło!

  „…bo praca każdego z nas, poza wymiarem finansowym, ma zawsze głęboki sens społeczny.”

      Nie często zdarzają się takie uroczystości, jak jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Właśnie w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim w dniu 16 lipca 2014 roku miała miejsce miła uroczystość uhonorowania kwiatami Pani Zofii Piechówki, obchodzącej 40-tą rocznicę pracy zawodowej. W uroczystości brała również udział Pani Elżbieta Mładenow, która obchodziła 35 rocznicę pracy zawodowej. Obie Panie do swojego gabinetu zaprosił Pan Artur Kotara, Burmistrz Lewina Brzeskiego. W asyście najbliższych współpracowników, swojego zastępcy, skarbnika, sekretarza i kierownika Wydziału Finansowego, Burmistrz złożył Pani Zosi i Pani Eli najserdeczniejsze życzenia. Życzył im wszelkiej pomyślności zarówno w dalszej pracy zawodowej jak i w życiu osobistym. Przy wspólnej kawie był czas na wspomnienia, gdyż tak długa droga zawodowa każdego człowieka niewątpliwie obfituje w sytuacje ciekawe, czasami trudne, czasami wręcz zabawne. „Jestem przekonany – powiedział Burmistrz w rozmowie z Jubilatkami – że po tylu latach pracy odczuwa się jednak dużą dozę satysfakcji, bo praca każdego z nas, poza wymiarem finansowym, ma zawsze głęboki sens społeczny.”

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim tradycją stały się już spotkania z pracownikami obchodzącymi jubileusz pracy zawodowej. Kilka miesięcy wcześniej, Burmistrz uhonorował życzeniami i kwiatami dwie inne nasze koleżanki obchodzące jubileusz 35-lecia pracy – Panią Katarzynę Grajczyk i Panią Zdzisławę Stojak. Ten miły zwyczaj przeniesiony został również na kierowników jednostek podległych – szkół, przedszkoli czy instytucji kultury.

Wersja XML