Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki został wyodrębniony w budżecie gminy Lewin Brzeski podjętą w dniu 27 marca 2014 roku uchwałą Rady Gminy i funkcjonuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U z 2014r. poz. 301).

Fundusz sołecki – najważniejsze informacje:

- termin złożenia wniosku (do 30 września poprzedzającego rok wydatkowania środków),

- określenie przedsięwzięć oraz ich uzasadnienie

- oszacowanie kosztów przedsięwzięć

 

Wraz z wnioskiem należy złożyć, jako załącznik:

- protokół zebrania wiejskiego

- uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku

- listę obecności z zebrania

- budowa lub remont placu zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego

- dbanie o porządek na terenie sołectwa

- organizacja imprez integracyjnych dla społeczeństwa, wycieczek dla dzieci

- remont przystanku, świetlicy wiejskiej

- poprawa jakości dróg i chodników.

 

Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62,poz.558 z późn. zm.).

Sołectwo chcąc zmienić przyjęte przedsięwzięcia bądź ich zakres jest zobligowane do zachowania całej procedury dotyczącej uchwalania i złożenia wniosku. Koniecznym jest więc zwołanie zebrania wiejskiego, na którym zostanie uchwalony wniosek o zmianę przedsięwzięć bądź zmianę ich zakresu. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Środki funduszu sołeckiego na 2018r. z podziałem na sołectwa:

Borkowice

18 647,14 zł

Błażejowice

10 414,62 zł

Buszyce

12 927,36 zł

Leśniczówka

10 943,62 zł

Chróścina

16 696,46 zł

Golczowice

14 183,73 zł

Jasiona

10 381,56 zł

Kantorowice

18 085,08 zł

Łosiów

33 062,30 zł

Mikolin

16 299,71 zł

Nowa Wieś Mała

14 811,91 zł

Oldrzyszowice

17 060,15 zł

Przecza

25 226,53 zł

Ptakowice

15 142,53 zł

Różyna

16 068,28 zł

Sarny Małe

13 423,29 zł

Skorogoszcz

33 062,30 zł

Stroszowice

11 968,55 zł

Strzelniki

18 283,45 zł

Wronów

11 340,37 zł

Razem

           338 028,94 zł

 

Środki funduszu sołeckiego na 2019r. z podziałem na sołectwa:

Borkowice

20 116,83 zł

Błażejowice

11 521,13 zł

Buszyce

14 193,75 zł

Leśniczówka

12 026,76 zł

Chróścina

18 166,55 zł

Golczowice

15 638,40 zł

Jasiona

11 665,60 zł

Kantorowice

19 538,97 zł

Łosiów

36 116,40 zł

Mikolin

17 733,15 zł

Nowa Wieś Mała

16 252,38 zł

Oldrzyszowice

18 852,76 zł

Przecza

27 123,42 zł

Ptakowice

16 541,31 zł

Różyna

17 516,45 zł

Sarny Małe

14 699,37 zł

Skorogoszcz

36 116,40 zł

Stroszowice

13 038,02 zł

Strzelniki

20 189,07 zł

Wronów

12 351,81 zł

Razem

369 398,53 zł

Ważne terminy:

Pliki do pobrania:

 

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.03.2019r.:

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wykonanie planu w (%)

Błażejowice

11.521,13

0,00

0 %

Borkowice

20.116,83

0,00

0 %

Buszyce

14.193,75

4.609,29

32,47 %

Chróścina

18.166,55

2.210,00

12,16 %

Golczowice

15.638,40

499,60

3,19 %

Jasiona

11.665,60

0,00

0 %

Kantorowice

19.538,97

0,00

0 %

Leśniczówka

12.026,76

0,00

0 %

Łosiów

36.116,40

2.329,15

6,45 %

Mikolin

17.733,15

2.499,98

14,10 %

Nowa Wieś Mała

16.252,38

0,00

0 %

Oldrzyszowice

18.852,76

500,00

2,65 %

Przecza

27.123,42

3.365,01

12,41 %

Ptakowice

16.541,31

0,00

0 %

Różyna

17.516,45

0,00

0 %

Sarny Małe

14.699,37

1.015,13

6,9 %

Skorogoszcz

36.116,40

6.216,46

17,21 %

Stroszowice

13.038,02

325,00

2,49 %

Strzelniki

20.189,07

4.020,09

19,91 %

Wronów

12.351,81

667,00

5,4 %

 

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2019r.:

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wykonanie planu w (%)

Błażejowice

11.521,13

8.239,92

71,52 %

Borkowice

20.116,83

2.036,01

10,12 %

Buszyce

14.193,75

8.296,49

58,45 %

Chróścina

18.166,55

6.981,42

38,43 %

Golczowice

15.638,40

1.349,60

8,63 %

Jasiona

11.665,60

0

0 %

Kantorowice

19.538,97

549,88

2,81 %

Leśniczówka

12.026,76

8.541,21

71,02 %

Łosiów

36.116,40

4.891,06

13,54 %

Mikolin

17.733,15

7.990,48

45,06 %

Nowa Wieś Mała

16.252,38

11.790,00

72,54 %

Oldrzyszowice

18.852,76

1.860,63

9,87 %

Przecza

27.123,42

14.534,72

53,59 %

Ptakowice

16.541,31

8.856,38

53,54 %

Różyna

17.516,45

11.755,00

67,11 %

Sarny Małe

14.699,37

9.682,40

68,87 %

Skorogoszcz

36.116,40

9.369,69

25,94 %

Stroszowice

13.038,02

5.625,02

43,14 %

Strzelniki

20.189,07

8.725,44

43,22 %

Wronów

12.351,81

2.651,22

21,46 %

 

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.09.2019r.:

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wykonanie planu w (%)

Błażejowice

11.521,13

8.837,60

76,71 %

Borkowice

20.116,83

5.720,10

28,43 %

Buszyce

14.193,75

12.158,50

85,66 %

Chróścina

18.166,55

9.588,89

52,78 %

Golczowice

15.638,40

2.585,60

16,53 %

Jasiona

11.665,60

228,02

1,95 %

Kantorowice

19.538,97

839,90

4,30 %

Leśniczówka

12.026,76

11.509,64

95,70 %

Łosiów

36.116,40

16.419,08

45,50 %

Mikolin

17.733,15

9.782,71

55,17 %

Nowa Wieś Mała

16.252,38

12.205,82

75,10 %

Oldrzyszowice

18.852,76

5.586,33

29,63 %

Przecza

27.123,42

20.196,61

74,46 %

Ptakowice

16.541,31

10.227,71

61,83 %

Różyna

17.516,45

16.513,80

94,28 %

Sarny Małe

14.699,37

11.916,70

81,07 %

Skorogoszcz

36.116,40

17.703,19

49,02 %

Stroszowice

13.038,02

5.700,52

43,72 %

Strzelniki

20.189,07

16.585,39

82,15 %

Wronów

12.351,81

9.586,69

77,61 %

 

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2019 roku

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wykonanie planu w (%)

Błażejowice

11.521,13

11.477,46

99,62 %

Borkowice

20.116,83

20.115,70

99,99 %

Buszyce

14.193,75

14.185,90

99,94 %

Chróścina

18.166,55

18.166,42

99,99 %

Golczowice

15.638,40

15.631,08

99,95 %

Jasiona

11.665,60

11.660,75

99,96 %

Kantorowice

19.538,97

19.538,56

99,99 %

Leśniczówka

12.026,76

12.023,64

99,97 %

Łosiów

36.116,40

36.093,90

99,94 %

Mikolin

17.733,15

17.657,55

99,60 %

Nowa Wieś Mała

16.252,38

16.237,14

99,91 %

Oldrzyszowice

18.852,76

18.799,40

99,72 %

Przecza

27.123,42

21.119,61

77,90 %

Ptakowice

16.541,31

15.954,74

96,45 %

Różyna

17.516,45

17.458,79

99,67 %

Sarny Małe

14.699,37

14.689,14

99,93 %

Skorogoszcz

36.116,40

30.102,74

83,34 %

Stroszowice

13.038,02

13.031,59

99,95 %

Strzelniki

20.189,07

20.187,01

99,99 %

Wronów

12.351,81

12.341,69

99,92 %

ŁĄCZNIE

369.398,53

356.463,98

96,50 %

 

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 31.03.2020 roku

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wykonanie planu w (%)

Błażejowice

12.474,66

277,00

2,22 %

Borkowice

21.287,03

0,00

0 %

Buszyce

15.068,78

3491,36

23,2 %

Chróścina

19.036,25

0,00

0 %

Golczowice

16.594,73

3691,17

22,24 %

Jasiona

12.436,51

0,00

0 %

Kantorowice

21.325,18

0,00

0 %

Leśniczówka

12.550,96

0,00

0 %

Łosiów

38.148,80

593,88

1,6 %

Mikolin

18.273,28

500,00

2,74 %

Nowa Wieś Mała

17.090,66

0,00

0 %

Oldrzyszowice

19.951,82

0,00

0 %

Przecza

28.802,34

7297,86

25,34 %

Ptakowice

17.701,04

0,00

0 %

Różyna

18.578,47

0,00

0 %

Sarny Małe

15.679,16

910,03

5,8 %

Skorogoszcz

38.148,80

8799,26

23,07%

Stroszowice

13.809,87

359,00

2,6 %

Strzelniki

21.248,88

3251,11

15,3 %

Wronów

13.199,48

0,00

0 %

 

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.06.2020 roku

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wykonanie planu w (%)

Błażejowice

12.474,66

1133,84

9,10 %

Borkowice

21.287,03

956,85

4.50 %

Buszyce

15.068,78

8959,34

59,46 %

Chróścina

19.036,25

679,26

3,60 %

Golczowice

16.594,73

7615,17

45,9 %

Jasiona

12.436,51

0,00

0 %

Kantorowice

21.325,18

118,54

0,5 %

Leśniczówka

12.550,96

2527,71

20,14 %

Łosiów

38.148,80

1095,98

2,9 %

Mikolin

18.273,28

3291,00

18,0 %

Nowa Wieś Mała

17.090,66

0,00

0 %

Oldrzyszowice

19.951,82

883,65

4,43 %

Przecza

28.802,34

8915,44

31,0 %

Ptakowice

17.701,04

680,57

3,84 %

Różyna

18.578,47

2852,26

15,35 %

Sarny Małe

15.679,16

5125,72

32,7 %

Skorogoszcz

38.148,80

17.126,86

45,0 %

Stroszowice

13.809,87

515,04

3,72 %

Strzelniki

21.248,88

6356,14

30,0 %

Wronów

13.199,48

4723,49

35,8 %

 

 

 

Wykonanie planu Funduszu Sołeckiego na dzień 30.09.2020 roku

 

 

Sołectwo

Plan (zł)

Wykonanie (zł)

Wykonanie planu w (%)

Błażejowice

12.474,66

10.521,84

84,34 %

Borkowice

21.287,03

10.426,23

49,0 %

Buszyce

15.068,78

14.876,46

98,7 %

Chróścina

19.036,25

6,165,25

32,4 %

Golczowice

16.594,73

8765,55

52,8 %

Jasiona

12.436,51

4.936,51

39,7 %

Kantorowice

21.325,18

512,20

2,4 %

Leśniczówka

12.550,96

9.952,80

79,3 %

Łosiów

38.148,80

22.579,86

59,2 %

Mikolin

18.273,28

8413,79

46,04 %

Nowa Wieś Mała

17.090,66

403,86

2,36 %

Oldrzyszowice

19.951,82

3732,08

18,7 %

Przecza

28.802,34

14.634,48

50,8 %

Ptakowice

17.701,04

10.929,25

61,74 %

Różyna

18.578,47

17.164,36

92,4 %

Sarny Małe

15.679,16

8583,69

54,7 %

Skorogoszcz

38.148,80

25.621,85

67,2 %

Stroszowice

13.809,87

806,05

5,84 %

Strzelniki

21.248,88

9027,33

42,5 %

Wronów

13.199,48

8117,62

61,5 %

 

 

 

 

 

Wersja XML