Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o LII sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na  podstawie  art.20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)  zwołuje na dzień  06 sierpnia 2014r. /środa/ o godz. 14 00  LII  sesję.

Materiały  będące tematem obrad  sesji znajdują się tutaj: Sesje Rady Miejskiej

Wersja XML