Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Pracownika Socjalnego

      Przypadający w listopadzie Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

     Właśnie z tej okazji w dniu 24 listopada 2014r. Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Struskim spotkali się z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, aby osobiście podziękować im za trud, zaangażowanie oraz pogratulować wytrwałości i efektywności w realizacji trudnych zadań z obszaru pomocy społecznej.

Brak opisu obrazka

       Na ręce Pani Krystyny Warchał-Lenartowicz, kierownika M-GOPS w Lewinie Brzeskim Burmistrz przekazał słowa wdzięczności i kwiaty dla wszystkich pracowników.

Dzień Pracownika Socjalnego ustanowiony został na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r., a obchodzony jest 21 listopada.

Praca socjalna jest bardzo odpowiedzialna i często niedoceniana. Związana jest z niełatwymi emocjami i ludzką tragedią, wymaga rzeczowej wiedzy i empatii, wymaga poświęcenia i oddania oraz wiąże się z dużą odpowiedzialnością za losy drugiego człowieka.

     W imieniu własnym i władz samorządowych Burmistrz życzył wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML