Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Lewin Brzeski

            Zgodnie z § 27 Uchwały Nr XXXII257/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 marca 2013 r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z późniejszymi zmianami), przypominam o obowiązku przeprowadzenia w terminie od 01.12.2014r. do 15.12.2014 r. przez właścicieli wszystkich  nieruchomości położonych w mieście i w miejscowościach gminy Lewin Brzeski deratyzacji. 

            Przypominam, że właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów i myszy w obrębie nieruchomości. Deratyzacji dokonuje się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku:

Z up. Burmistrza

Joanna Mokrzan

Kierownik Wydziału

 

 

Wersja XML