Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  zwołuje  IV  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim na dzień  24 luty  2015r. /wtorek/ o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  Gimnazjum w Lewinie Brzeskim  ul Zamkowa 3.

Materiały do sesji: Sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Wersja XML