Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM w PSP ŁOSIOWIE

W dniu 28.04.2014r., gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego- pana Andrzeja Wojnarowskiego, który przeprowadził dla uczniów klasy czwartej warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednym z najciekawszych, a zarazem bardzo ważnym punktem spotkania były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Uczniowie dowiedzieli się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej, w jaki sposób wzywać pomoc i co najważniejsze jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Były to niezwykle ważne i ciekawe zajęcia, gdyż uwrażliwiły nas na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły nam wiedzy, która w przyszłości być może przyczyni się do uratowania komuś życia.

Serdecznie  dziękujemy panu Andrzejowi Wojnarowskiemu za profesjonalne szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

                                                                                                                        Oliwia Haręza uczennica klasy 4

Wersja XML