Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny

Uprzejmie informuję, że w czerwcu 2014 r, MPiPS wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Po ponad roku funkcjonowania programu, zniżki dla rodzin oferuje ponad 1000 podmiotów z rożnych branż m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej. 
Jednak aby inicjatywa dalej się rozwijała i coraz ściślej spełniała społeczne oczekiwania, niezbędne jest pozyskiwanie nowych podmiotów, najlepiej najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin wielodzietnych.  W związku z tym zapraszamy Państwa do przyłączenia się do grona partnerów Karty Dużej Rodziny.

Od dnia 9 listopada 2015 r. podmiot zainteresowany przystąpieniem do programu może na stronie www.rodzina.gov.pl wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień skierowany zostanie do rozpatrzenia do właściwego wojewody bądź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa, a partner zyska:

Folder informacyjny:

PDFFolder informacyjny KDR.pdf (2,17MB)

 

 

Wersja XML