Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Możliwość przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 grudnia 2015r. traci ważność część kart, wydanych w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (posiadających wklejony hologram do roku 2015r.). Nie dotyczy to kart wydanych seniorom, ponieważ osobom powyżej 65. roku życia karty wydawane są bezterminowo. 

Aby w dalszym ciągu móc korzystać z przysługujących ulg, rodziny powinny złożyć oświadczenie dotyczące przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Oświadczenia w sprawie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim (Ratusz, pokój nr 4) oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, przy ul. Hallera 9 w Opolu.

Oświadczenie w sprawie przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można również pobrać ze strony internetowej, a następnie wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego lub do Urzędu Marszałkowskiego.

DOCOświadczenie do przedłużenia ważności karty.doc (73,00KB)

Składając oświadczenie, należy mieć przy sobie wszystkie wydane egzemplarze kart, na które zostaną naklejone nowe hologramy.

Wersja XML