Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że osoby zainteresowane książeczkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok  mogą odebrać  je osobiście w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1 – Ratusz, pok. nr 2. 

W razie potrzeby książeczkę można otrzymać pocztą, po uprzednim zgłoszeniu pod nr telefonu  77 424 66 70. 

Jednocześnie informuję, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016r. pozostają bez zmian. 

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomości zamieszkałe: do 28 dnia każdego miesiąca, za miesiąc bieżący.

                                                              Burmistrz

                                                             Artur Kotara

Wersja XML