Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim informuje, że w związku z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym istnieje możliwość ubiegania się o pomoc żywnościową. Aby tą pomoc uzyskać należy zgłosić się w terminie do 12 lutego 2016 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, gdzie zostanie wydane skierowanie.

O skierowanie mogą się ubiegać osoby, których dochód netto na osobę samotną nie przekracza 951 zł, a dochód w rodzinie na osobę 771 zł. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie OPS lub telefonicznie pod numerem 77 40742630 lub 77 40742635.

Wersja XML