Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  XVII  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie  Brzeskim na dzień  7 kwietnia  2016r.(czwartek)o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  Gimnazjum w Lewinie Brzeskim  ul. Zamkowa 3.

Materiały  będące tematem obrad sesji znajdują się na stronie: Sesje i posiedzenia komisji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018

Wersja XML