Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców do skorzystania z możliwości uzyskania niskoprocentowanych pożyczek na rozwój firmy. Oprocentowanie od 2,5% bez opłat i prowizji.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu utworzono Fundusz pożyczkowy ze środków przekazanych w wyniku podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2 "Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest od dnia 1 stycznia 2010 r., a środki przekazane Funduszowi na jego realizację przeznaczone są na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W gospodarce sektor MŚP odgrywa główną rolę w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia jednak zdecydowanie najczęściej stoi przed ścianą niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu pożyczek, kredytów czy dotacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom WFOŚ proponuje podjęcie współpracy, która daje szansę unowocześnienia i rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Ważnym elementem w skutecznym zarządzaniu przedsiębiorstwem jest optymalizacja ponoszonych kosztów, dlatego też WFOŚ proponuje podjęcie działań, które zapewnią komfort zarówno techniczny jak i finansowy.

Przedstawiciele WFOŚ odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości pod nr tel. 77 45 45 891 wew. 103, 129, 149. Wszelkie pozostałe informacje i dokumenty dotyczące pożyczki można znaleźć na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „Pożyczki dla przedsiębiorców - MŚP”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML