Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla przedsiębiorców

Brak opisu obrazka

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu zapraszają na

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych, w tym działania wspierające integrację rodzin.

Spotkanie odbędzie się:

28 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w Brzegu w sali konferencyjnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzegu (I p.) przy ul. Wyszyńskiego 23 – weź udział

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Rejestracja na spotkanie możliwa za pomocą formularza, po kliknięciu w „weź udział”.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu, pod numerem telefonu: 77 444 17 78, 77 444 12 02 bądź adresem mailowym:

Zapraszamy serdecznie!

Wersja XML