Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania za pomoc

Uczestnicy, Pracownicy oraz Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych "Pomóżmy Im" składają serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim oraz Policjantów z Komisariatu w fewinie Brzeskim za pomoc przy realizacji projektu "Lewińskie Spotkania - Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych".


Dziękujemy za szlachetne serce i otwartość na drugiego człowieka. Państwa postawa stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla najwyższe wartości - godność człowieka i chęć niesienia pomocy.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML