Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi – ul. Krasickiego w Lewinie Brzeskim

Krasickiego.jpeg

Koszt zadania 139 904,62zł (środki własne z budżetu gminy)

W ramach zadania wykonano 140m nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnym chodnikiem z kostki betonowej. Zakres zadania obejmował część ul. Krasickiego od skrzyżowania z ul. Sikorskiego –  w kierunku torów PKP.

Wersja XML