Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa mikroinstalacji prosumenckich

Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące wytwarzaniu energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w gminie Lewin Brzeski

Brak opisu obrazka

Koszt zadania: 245 922,08zł sfinansowany w ramach umowy bezzwrotnej pomocy finansowej udzielonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu na przedmiotowe zadanie.

W ramach zadania wykonano: wymianę krawężników betonowych na długości ok. 200m. oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową.

Wersja XML