Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że Gmina Lewin Brzeski otrzymała dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, którego celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów oraz wzbogacenie księgozbiorów bibliotek szkolnych.

W ramach powyższego programu w roku 2016 dofinansowanie otrzymają: Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim - 12 000,00 zł oraz Gimnazjum w Łosiowie – 2 480,00 zł. Gmina zapewniła wkład własny w wysokości 20% kosztów zadania (3 620,00 zł).

 

Wersja XML