Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobry nauczyciel zawsze musi być gotowy do podejmowania wyzwań współczesnego świata.

Dnia 20 lipca 2016r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim odbyły się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

Do egzaminu przystąpiły:

 1. Pani Ewa Surmińska, nauczyciel kontraktowy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim, 
 2. Pani Katarzyna Greniuch, nauczyciel kontraktowy PSP w Lewinie Brzeskim,              
 3. Pani Agnieszka Łotecka, nauczyciel kontraktowy PSP w Skorogoszczy,
 4. Pani Małgorzata Góźdź, nauczyciel kontraktowy Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.

Wszystkie Panie zdały egzamin uzyskując wysokie noty Komisji Egzaminacyjnej.

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego miało miejsce w dniu 29 sierpnia w gabinecie Burmistrza, Pana Artura  Kotary . Przed wręczeniem aktów każda z Pań, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, złożyła uroczyste ślubowanie. 

Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest bez wątpienia najważniejszym etapem w karierze zawodowej każdego nauczyciela. Wiąże się z przekształceniem stosunku pracy z umowy o pracę na zatrudnienie na podstawie mianowania. Nie oznacza to oczywiście, że nauczyciel mianowany wszystko już wie i może spocząć na laurach. Szczególnie ten zawód wymaga od nauczycieli ciągłej edukacji i zaangażowania w uzyskiwanie różnych form doskonalenia zawodowego. Dobry nauczyciel zawsze musi być gotowy do podejmowania wyzwań współczesnego świata, zawsze musi być gotowy do odpowiedniego dla każdego ucznia i wychowanka działania, zarówno w sferze edukacji jak i wychowania oraz opieki. 

Przy kawie i herbacie rozmawiano nie tylko o czekających oświatę zmianach. Dużo uwagi Burmistrz poświęcił sprawom gminy, realizowanym inwestycjom, planowanym w najbliższych latach  działaniom w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury społecznej. Wracając na grunt oświaty Burmistrz podkreślił, że „w Gminie Lewin Brzeski oświata zawsze była i będzie traktowana priorytetowo, czego wyrazem jest stan naszych placówek. Mamy wspaniale wyposażone przedszkola i szkoły, mamy dobrych nauczycieli dobrze przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą, i niejedne, nawet dużo większe od naszej gminy ośrodki, mogą nam pozazdrościć stanu i jakości oświaty”.

Na zakończenie Burmistrz złożył Paniom życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku szkolnym oraz w życiu osobistym.

 

 

Wersja XML