Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Planowane zajęcia w ramach projektu Akademia Seniorów II

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” rozpoczęło realizację zadania pn. Akademia Seniorów II skierowanego dla osób po 60 r. życia, które współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Jest to już trzeci projekt uszyty na miarę potrzeb seniorów zamieszkujących nasz obszar.

Po raz pierwszy, po rozszerzeniu obszaru działalności Stowarzyszenia, wsparcie jest skierowane do seniorów/seniorek nowej gminy- Gminy Grodków.

Zakres proponowanych działań został skonsultowany i omówiony z przedstawicielami grupy osób po 60 r. życia oraz z przedstawicielami instytucji zajmujących się problemem osób starszych na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania.

Projekt ma na celu umożliwienie 200 seniorom/seniorkom skorzystania z oferty edukacyjno-kulturalnej ukierunkowanej na wzrost zdolności seniorów do utrzymania aktywności fizycznej i umysłowej, pobudzenia ich twórczości, zwiększenia otwartości i elastyczności myślenia co w rezultacie przyczyni się do zapobiegnięcia ich marginalizacji i wykluczenia społecznego. Od sierpnia do grudnia 2016 r. zaplanowano do realizacji zajęcia dostosowane do potrzeb seniorów:

Gmina Lewin Brzeski:

 1. Zajęcia z Psychologii pozytywnej; 1 cykl x 4 dni x 3 godziny lekcyjne – Sarny Małe
 2. Zajęcia z Treningu umysłu; 1 cykl x 6 dni x 3 godziny lekcyjne - Łosiów
 3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne; 3 miejscowości x 15 dni x 2 godziny lekcyjne (zaplanowano w 2 miejscowościach zajęcia z rehabilitantem (Sarny Małe, Łosiów + w Lewinie Brzeskim zajęcia z jogi)
 4. Zajęcia z rękodzieła; 1 cykl x 15 dni x 2 godziny lekcyjne – Lewin Brzeski
 5. Wyjazd do teatru w Opolu we wrześniu dla 40 seniorów/seniorek z Gminy Lewin Brzeski
 6. Wyjazd do kina w Opolu październik/listopad dla 40 seniorów/seniorek z Gminy Lewin Brzeski.

 

Zajęcia z jogi rozpoczną się 06.09.2016r. (wtorek) o godz. 16:00 w Sali sportowej w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim i będą odbywać się cyklicznie raz w tygodniu.

Zajęcia z Rękodzieła rozpoczęły się 23.08.2016r. (wtorek) w Żłobku „Mały Staś” w Lewinie Brzeskim. Zostały przesunięte na poniedziałki i odbywają się cyklicznie raz w tygodniu o godz. 18:00.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML