Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Samorządu Miasta

PRZEWODNICZĄCY RADY

SAMORZĄDU MIASTA

LEWIN BRZESKI

OR.III. 0021.1.4.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Przewodniczący Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski zwołuje posiedzenie Rady Samorządu Miasta na dzień 26 września 2016r. na godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek nr 26 na którą, serdecznie zapraszam.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie obrad.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Informacja bieżąca z działalności Przewodniczącego Rady.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Rady Samorządu Miasta na realizację zadań w 2017r.

 5. Wolne wnioski i zapytania.

 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców miasta do wzięcia udziału.

 

Przewodniczący

Andrzej Grabny

Lewin Brzeski, dnia 19 września 2016r.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML