Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizytacja inwestycji - projektu w ramach bioróżnorodności

W Lewinie Brzeskim trwają prace związane z wykonaniem inwestycji pn.: „Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej”, które realizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ERTER Sp. z o.o. z Jędrzejowa. Koszt inwestycji to blisko 946.793,39 zł. 

W ubiegłym tygodniu plac budowy wizytował Burmistrz Lewina Brzeskiego. Nadzorujący prace odpowiadali na pytania oraz wyczerpująco objaśniali kolejność wykonywanych prac. Burmistrz zapoznał się ze stanem przygotowań i uzyskał zapewnienie, że końcem sierpnia br. wszystko będzie gotowe.

Brak opisu obrazka

W ramach zadania planuje się:

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML