Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Streetworkout w Lewinie?

Dnia 13 lutego 2017r. w gabinecie Burmistrza odbyło się spotkanie z Panem Mikołajem Najdą, przedstawicielem mieszkańców, którzy wnioskują do Burmistrza o utworzenie w mieście urządzenia wielofunkcyjnego do ćwiczeń siłowych, tzw. streetworkout'u. Pan Mikołaj przyniósł ze sobą listę 31 osób, które popierają wniosek.

Brak opisu obrazka

W odpowiedzi Burmistrz zadeklarował, że w najbliższym naborze wniosków o dofinansowanie w ramach BOWH (termin naboru:28.02-21.03), zostanie przygotowany i złożony stosowny wniosek o udzielenie pomocy finansowej ze środków UE. Jako wnioskodawcę rozpatrywana jest Gmina Lewin Brzeski, bądź stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lewina (stowarzyszenie może otrzymać większe dofinansowanie).

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie oceniony i zostanie przyznane przez Marszałka WO dofinansowanie, realizacja zadania może się odbyć w III lub IV kwartale br.

 

Wersja XML