Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz 20-lecia pracy zawodowej.

W dniu 9 lutego, w przeddzień zimowych ferii szkolnych, w gabinecie Burmistrza Pana Artura  Kotary , miała miejsce miła uroczystość wręczenia nagrody jubileuszowej Pani Renacie Pawlus, pełniącej obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

Z wykształcenia Pani Renata jest pedagogiem, od wielu lat swoje życie zawodowe związała ze Skorogoszczą, pracując jako pedagog szkolny w szkole podstawowej i w gimnazjum.

W sierpniu 2016 roku podjęła się trudnego zadania, jakim jest kierowanie szkołą. Burmistrz Lewina Brzeskiego powierzył Pani Renacie pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej.  Z funkcji tej wywiązuje się bardzo dobrze, tak też jest oceniana zarówno przez władze samorządowe naszej gminy jak i przez własne grono nauczycielskie. 

W lokalnym środowisku Skorogoszczy postrzegana jest jednak przede wszystkim jako wspaniały pedagog, doskonale przygotowany do swojej pracy i mający wyjątkowe predyspozycje do wspierania w trudnych sytuacjach życiowych swoich uczniów oraz ich rodziców.

Z okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej Pan Artur  Kotary do pięknego bukietu kwiatów dołączył szczere i serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML