Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla przedsiębiorców

W związku z ogłoszonym naborem wniosków Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Brzegu

ZAPRASZA PRZEDSIEBIORCÓW MŚP

na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania
10.1.2 Infrastruktura usług społecznych w ramach RPO WO 2014-2020

( wsparcie na żłobki, kluby dziecięce, przedszkola itp.)

Spotkanie informacyjne odbędzie się 7 kwietnia (piątek) o godz. 12:00 w Brzegu,
ul. Wyszyńskiego 23, sala konferencyjna przy LPI w Brzegu (sala jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową).
W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpo.opolskie.pl . Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia 2017 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu omówione zostanie poddziałanie 10.1.2 RPO WO 2014-2020 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/444 12 02, 77 444 17 78 lub adresem e-mail:

Wersja XML