Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Piękna Wieś Lewińska 2017”

Burmistrz Lewina Brzeskiego Zarządzeniem Nr 1039/2017 z dnia 31 maja 2017r. ogłosił konkurs „Piękna Wieś Lewińska 2017”. Do tegorocznego konkursu uczestnicy będą mogli zgłaszać swój udział w dwóch kategoriach, tj.: „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najlepszy projekt”. Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa dnia 26 czerwca br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (28,00KB)
DOCRegulamin konkursu Piękna Wieś Lewińska 2017.doc (43,50KB)
 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, tel. 77 424 66 26.

Burmistrz Lewina Brzeskiego serdecznie zaprasza wszystkie sołectwa z terenu naszej Gminy do wzięcia udziału w Konkursie.

Wersja XML