Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych pochodzących z obszarów wiejskich

W związku z realizacją projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy na bezpłatne szkolenia nadające odpowiednie uprawnienia. Każda osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu z danego projektu

Aktualnie większość szkoleń skierowana jest do osób mieszkających na terenach wiejskich województwa opolskiego, zgodnie z klasyfikacją Degurba.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne dla Uczestników, organizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia odbywają się głównie na terenie Opola, jeśli jednak zbierze się grupa ok. 12 osób w innym miejscu jest możliwość zorganizowania szkolenia tak, aby miejsce odpowiadało Uczestnikom.

PDFbezpłatne szkolenia.pdf

Wersja XML