Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrzymujesz ptaki? Już dziś pomyśl jak je zabezpieczyć przed grypą

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni  już teraz pomyśleć o:

 • zabezpieczeniu słomy, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem ptaków dzikich (przetrzymywanie w zamkniętych pomieszczeniach);

 • regularnym przeglądzie w silosach paszowych pod względem szczelności rur i połączeń pod kątem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem przez odchody ptaków;

 • eliminacji wszelkich nieszczelności w budynkach gospodarskich (siatki w oknach i otworach,  zabezpieczenie kominów);

 • powstrzymanie się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (oczka wodne) oraz zabezpieczeniem istniejących przed dostępem ptactwa dzikiego;

 • powstrzymanie się od dokarmiania ptactwa dzikiego na terenie gospodarstw;

 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy często usuwać opadłe owoce;

 • osoby polujące, mające dostęp do gospodarstwa powinny prowadzić obróbkę upolowanych zwierząt w bezpiecznej odległości od  budynków hodowlanych, a odzież  i sprzęt należy poddać zabiegom higienicznym.

Wersja XML