Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2017 dla Burmistrza Lewina Brzeskiego Pana Artura Kotary

 

 

Brak opisu obrazka

 

 

SREBRNY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2017
w KATEGORII : Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy
DLA BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO PANA ARTURA  Kotary 

 

W miniony piątek, tj. 12 stycznia 2018 r., w Hali widowiskowo-sportowej „OKRĄGLAK” w Opolu, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca XXVII edycję konkursu Laurów Umiejętności i Kompetencji. Laureatem Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji 2017, przyznawanego corocznie od 1992 r. przez Opolską Kapitułę Laurów, powoływaną przez Radę Opolskiej Izby Gospodarczej, został Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur  Kotara .

Uroczystość uświetnił koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

 

Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda o wymiarze ogólnopolskim, a nawet europejskim, mająca na celu promowanie wybitnych osobistości, niekonwencjonalnych autorytetów życia gospodarczego, kulturalnego i społecznego, nieprzeciętnych managerów oraz prężnie działających podmiotów gospodarczych, tych wszystkich, którzy poprzez swoją działalność wspierają procesy zmian w naszym regionie i kraju oraz przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunki Polski na arenie międzynarodowej.

 

Srebrny Laur w kategorii Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy,

dla Burmistrza Lewina Brzeskiego, to nagroda za:

 

 • skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych , mających na celu zrealizowanie nowych inwestycji oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu i lokalnych przedsiębiorców;

 • prowadzenie partnerskiego dialogu w celu tworzenia korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej;

 • godne reprezentowanie interesów przedsiębiorców;

 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zarządzanie finansami i realizację zamówień publicznych.

 

Pan Artur  Kotara  od roku 2014 pełni funkcje Burmistrza Lewina Brzeskiego, wykazując się szczególną umiejętność pozyskiwania środków z funduszy unijnych, dzięki czemu w każdym roku piastowania funkcji Burmistrza realizuje nowe inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców Miasta i Gminy Lewin Brzeski oraz samorządowych instytucji z terenu Gminy. Pan Artur  Kotara dużą uwagę w swojej pracy zwraca na tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Lewin Brzeski, doprowadził do utworzenia na terenie Gminy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, tym samym zachęcając potencjalnych przedsiębiorców do lokowania swojej działalności właśnie na terenie Gminy. Do tradycji należy już zainicjowana w 2013 roku przez Burmistrza coroczna Gala wręczania Honorowych Nagród „Lewiński Lew” m.in. w kategorii przedsiębiorczość i gospodarka, z kolei od 2016 roku corocznie organizowane są spotkania Burmistrza z przedsiębiorcami pn. „Śniadanie dla przedsiębiorców”.

 

Wszystkie działania podejmowane przez Burmistrza wpływają na wzrost innowacyjności i konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców. Podkreślić także należy, iż aktywność Pana Artura  Kotary znacząco wykracza poza jednostkę, jaką jest Gmina, czego wyrazem jest aktywne uczestnictwo Gminy w Aglomeracji Opolskiej czy Stowarzyszeniu Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej. Bezcenną jest przy tym aktywizacja pozainstytucjonalna, aktywizacja lokalnych społeczności, które dzięki realnej działalności w stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych mają swój udział w kształtowaniu kulturowo-społecznej rzeczywistości nie tylko Gminy, ale również Powiatu i regionu Opolszczyzny.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML