Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysowanie to praca dla aktywnych społeczników

 

W dniu 12 marca 2018 odbyło się spotkanie Burmistrza Lewina Brzeskiego z sołtysami poszczególnych sołectw Gminy Lewin Brzeski.

Funkcja sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wiekową tradycję, mocno ugruntowaną w świadomości mieszkańców wsi.

Pan Burmistrz Kotara podkreślił wyjątkowy charakter pracy Sołtysa, będącego zarówno gospodarzem i opiekunem wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem, jak i animatorem życia kulturalnego.

Burmistrz Lewina Brzeskiego wraz z Zastępcą Panem Dariuszem Struskim, składając życzenia zadowolenia i satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków, wszelkiej pomyślności, sukcesów tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym, wręczyli upominki.

 

 

 

Wersja XML