Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Po zwolnieniu-ku zatrudnieniu”

 

Ruszył projekt „Po zwolnieniu-ku zatrudnieniu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, skierowany do 96 osób, mieszkających i/lub uczących się i/lub pracujących na terenie województwa opolskiego, w tym:

 

  1. Pracujących zagrożonych zwolnieniem, z przyczyn niedotyczących pracowników.
  2. Osób niepracujących bezrobotnych, zwolnionych w krótkim terminie, tj. do 6 miesięcy,  z przyczyn niedotyczących pracowników.
  3. Osób zamierzających odejść z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne powyżej 2ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin, ubezpieczonych w KRUS.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do utrzymania/ponownego zatrudnienia poza rolnictwem wśród pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa.

 

W ramach projektu oferowane jest:

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do końca kwietnia 2018 r. Miejsce spotkań dostosowane będzie do potrzeb uczestników projektu, w miejsce zebrania się grupy na terenie województwa opolskiego. Szczegółowe informacje na stronie www.navigator.edu.pl/projekty-europejskie oraz pod nr telefonu: 573 012 937.

Wersja XML