Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

test

DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCSIWZ - PSP Skorogoszcz.doc
DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę i adaptację na cele edukacyjno - kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.doc
 

Wersja XML