Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

    

Zawiadamia się, że został sporządzony spis wyborców dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21  października  2018  roku.                           


 

Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu wyborców w dniach roboczych od 08.10.2018 r. do 12.10.2018 r. w godzinach od 7:30 do 14:00 w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, I piętro – pokój nr 19, tel. /077/  424 66 43.

 

 

                                                            

 

Wersja XML