Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MIEJSKO-GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE GMINY LEWIN BRZESKI

W dniu 07 października 2018 roku o godzinie 10.00 na stadionie w Lewinie Brzeskim odbyły się Miejsko - Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Gminy Lewin Brzeski.

W zawodach uczestniczyli zaproszeni goście: Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Pan Waldemar Włodek, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu Pan Arkadiusz Margoszczy, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Druh Piotr Cierpisz  .

W zawodach wzięli udział druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Lewinie Brzeskim, Łosiowie i Skorogoszczy.

Komendantem zawodów był Komendant Miejsko - Gminny OSP RP w Lewinie Brzeskim Pan Mirosław Szuta.

Zawody przebiegały sprawnie i w dobrej atmosferze przy pięknej słonecznej pogodzie.

Poszczególne miejsca zajęli:

I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Skorogoszczy

II miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Brzeskim

III miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna w Łosiowie

Burmistrz Lewina Brzeskiego w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego wręczył laureatom I miejsca w zawodach talon na zakup sprzętu specjalistycznego.

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy  które wręczyli Burmistrz Lewina Brzeskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Brzeg oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Brzegu.

Po uhonorowaniu drużyn  Komendant Miejsko - Gminny OSP RP w Lewinie Brzeskim wraz z Prezesem Miejsko Gminnym OSP RP w Lewinie Brzeskim w imieniu wszystkich Druhen i Druhów wręczyli Burmistrzowi Lewina Brzeskiego statuetkę strażaka w podziękowaniu za dotychczasową owocną współpracę, z kolei Burmistrz wyraził słowa uznania za zaangażowanie i niezawodność strażaków ochotników w każdej sytuacji.

 

 

 

Wersja XML