Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Włodek

 

W dniu 11 października 2018r. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Włodek wraz z Kierownikiem Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego nadzorowali jakość wykonanych robót placu wewnętrznego przy ul. Matejki – Pocztowa.  W ramach zadania wykonano korytowanie oraz podbudowę placu o pow. ok. 550m2 oraz ustawiono obrzeża betonowe na długości 100m.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML