Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konstytucja Biznesu - zaproszenie na spotkanie

Burmistrz Lewina Brzeskiego w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu Gminy Lewin Brzeski na konferencję informacyjną nt. Konstytucji Biznesu, która odbędzie się  w dniu 17 października 2018 roku w Hotelu Centrum w Brzegu przy ul. Wrocławskiej 5.

W wydarzeniu swój udział potwierdzili: Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Małgorzata Oleszczuk – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Rafał Osiński – Dyrektor Oddziału UDT we Wrocławiu, Bożena Kaleta – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Rozwoju Przemysłu będą do Państwa dyspozycji.

Zgłoszenia do udziału w konferencji należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny  na stronie:

http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/wydarzenia/spotkanie-brzeg/

Wersja XML