Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg - budowa kanalizacji - archiwum

DOCXOgłoszenie nr 562179 o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lewin Brzeski, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina.docx
PDFSIWZ - kanalizacja.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc
DOCinformacja uzupełniająca do SIWZ.doc
PDFodpowiedź na zapytanie-11.09.2017.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -1.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -2.pdf
 

PDFSpecyfikacja techniczna kanalizacja pompownia zasilanie Przecza Raski.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna odtworzenie pasa drogowego Lewin Brzeski Mickiewicza.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna odtworzenie pasa drogowego Przecza Raski.pdf
PDFuzgodnienia-Lewin.pdf
PDFdecyzja RZGW-zwolnienie z zakazu.pdf
PDFdecyzja środowiskowa - lewin.pdf
PDFdecyzja środowiskowa - Przecza+Raski.pdf
PDFLewin,Przecza,Raski-pozw na bud.pdf
PDFpozwolenie wodnoprawne-Przecza.pdf
PDFPrzecza-proj bud - plan sytuacyjny i przekr pop.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna kanalizacja pompownia zasilanie Lewin Brzeski Mickiewicza.pdf
 

PDFprojekt budowlany - plan sytuacyjny.pdf
PDFprojekt budowlany- przekroje poprzeczne.pdf
 

PDFopis techniczny.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFS7.pdf
PDFS8.pdf
PDFS9.pdf
PDFS10.pdf
PDFS11.pdf
PDFS12.pdf
PDFS13.pdf
PDFS14.pdf
PDFspis rysunków.pdf
PDFstr tytułowa.pdf
 

PDFopis techniczny.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 1S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 2S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 3S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 4S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 5S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 6S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 7S.pdf
PDFplan sytuacyjny-rys nr 8S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 10S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 11S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 12S.pdf
PDFprofil podłużny-rys nr 13S.pdf
PDFprofil podłuży-rys nr 9S.pdf
PDFprofil-rys 23S.pdf
PDFRYSUNEK 20S-profil.pdf
PDFRYSUNEK 21S-schmat studni.pdf
PDFRYSUNEK 22S-schemat studni.pdf
PDFRYSUNEK15S.pdf
PDFRYSUNEK16S.pdf
PDFRYSUNEK17S.pdf
PDFRYSUNEK18S.pdf
PDFRYSUNEK19S-profil.pdf
PDFschemat przyd przepompowni-rys nr 14S.pdf
PDFschematy.pdf
PDFspis rysunków.pdf
PDFstr tytułowa.pdf
PDFuzgodnienia-Przecza, Raski.pdf
 

PDFPrzedmiar LB dr. 1.pdf
PDFPrzedmiar LB dr. 2.pdf
PDFprzedmiar Lewin - br sanitarna.pdf
PDFprzedmiar Lewin Brzeski-br elektr.pdf
PDFprzedmiar Przecza - br sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar Przecza dr. 1.pdf
PDFPrzedmiar Przecza dr. 2.pdf
PDFprzedmiar Przecza Raski-br elektr.pdf
 

PDFSkor, Chr-pozw na bud-Starosta.pdf
PDFSkor, Chr-pozw na bud-Wojewoda.pdf
PDFSpecyfikacja techn_zasilania elektr_pompowni.pdf
 

PDFInformacja BIOZ - kd.pdf
PDFkarta kat-ESL-20-200.pdf
PDFkarta kat-OS-1500-2-5.pdf
PDFKD opis techniczny.pdf
PDFRys.Sd1 rolka 297.pdf
PDFRys.Sd2 A1.pdf
PDFRys.Sd3 rolka 297 cz-b.pdf
PDFRys.Sd4 rolka 297 cz-b.pdf
PDFRys.Sd5 rolka 297 cz-b.pdf
PDFRys.Sd6 A2 cz-b.pdf
PDFRys.Sd7 A2 cz-b.pdf
 

PDFRys.3.Op.pdf
PDFRys.SP5p13.pdf
PDFRys.SP5p14.pdf
PDFRys.SP5p15.pdf
PDFRys.SP5p16.pdf
PDFRys.SP5p17.pdf
PDFStrona tyt.i spis tresci TOMU 1.2.A.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 1.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 2.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 5- zm.03.16.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 8 zmiana 03.16.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf
 

PDFInformacja BIOZ - ks.pdf
PDFKS opis techniczny.pdf
PDForientacja łączenie rysunków i arkuszy.pdf
PDForientacja w systemie Rys.0.pdf
PDFRys.S1 A2.pdf
PDFRys.S2 rolka 420.pdf
PDFRys.S3 A3.pdf
PDFRys.S4 rolka 297.pdf
PDFRys.S5 A1.pdf
PDFRys.S6 A1.pdf
PDFRys.S7 A1.pdf
PDFRys.S8 A1.pdf
PDFRys.S9 A2.pdf
PDFRys.S10 A1.pdf
PDFRys.S11 A1.pdf
PDFRys.S12 A1.pdf
PDFRys.S13 A3.pdf
PDFRys.S14 A3.pdf
PDFRys.S15 A3.pdf
PDFRys.S16 A4.pdf
PDFSpis cz. rysunkowej.pdf
PDFZestawienie przyłaczy do ks.pdf
 

PDFRys.3.Op.pdf
PDFRys.SP5p13.pdf
PDFRys.SP5p14.pdf
PDFRys.SP5p15.pdf
PDFRys.SP5p16.pdf
PDFRys.SP5p17.pdf
PDFStrona tyt.i spis tresci TOMU 1.2.A.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 1.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 2.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 5- zm.03.16.pdf
PDFtabela odcinki zlewnia 8 zmiana 03.16.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf
 

PDFTom 1A- cz.wykonawcza str.tyt., opis.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P1.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P2.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P3.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P4.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P5- zm.03.16.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P6.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P7.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P8 zmiana 03.16.pdf
PDFZestawienie odcinków zlewnia P9.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW CISNIENIOWYCH SYSTEMU.pdf
PDFZESTAWIENIE ODCINKÓW met.bezwykopowymi.pdf
 

PDFS.P1.P1.pdf
PDFS.P1.P2.pdf
PDFS.P1.P3.pdf
 

PDFS.P2.P1.pdf
PDFS.P2.P2.pdf
PDFS.P2.P3.pdf
 

PDFS.P3.P1.pdf
PDFS.P3.P2.pdf
PDFS.P3.P3.pdf
PDFS.P3.P4.pdf
 

PDFS.P4.P1przewiertK1.pdf
PDFS.P4.P2przewiertK2.pdf
PDFS.P4.P3przewiertK4.pdf
PDFS.P4.P4przewiertK5.pdf
PDFS.P4.P5przewiertK6.pdf
PDFS.P4.P6.pdf
PDFS.P4.P7przewiertW11.pdf
PDFS.P4.P8.pdf
PDFS.P4.P9przewiertW6.pdf
PDFS.P4.P10przewiertW10.pdf
PDFS.P4.P11przewiertW2.pdf
PDFS.P4.P12przewiertW3.pdf
PDFS.P4.P13.pdf
PDFS.P4.P14.pdf
PDFS.P4.P15.pdf
PDFS.P4.P16.pdf
PDFS.P4.P17.pdf
PDFS.P4.P18.pdf
PDFS.P4.P19.pdf
PDFS.P4.P20.pdf
PDFS.P4.P21.pdf
PDFS.P4.P22.pdf
PDFS.P4.P23.pdf
PDFS.P4.P24 - rolka A3 (65cm).pdf
PDFS.P4.P25.pdf
PDFS.P4.P26.pdf
PDFS.P4.P27.pdf
PDFS.P4.P28.pdf
PDFS.P4.P29(p).pdf
 

PDFS.P5.P1.pdf
PDFS.P5.P2.pdf
PDFS.P5.P3.pdf
PDFS.P5.P4.pdf
PDFS.P5.P5.pdf
PDFS.P5.P6.pdf
PDFS.P5.P7.pdf
PDFS.P5.P8.pdf
PDFS.P5.P9.pdf
PDFS.P5.P10.pdf
PDFS.P5.P11.pdf
PDFS.P5.P12.pdf
 

PDFSP6.P1.pdf
PDFSP6.P2.pdf
PDFSP6.P3.pdf
PDFSP6.P4.pdf
PDFSP6.P5.pdf
PDFSP6.P6.pdf
PDFSP6.P7.pdf
PDFSP6.P8 rolka A3 87cm.pdf
 

PDFS.P7.P1 rolka A3 60cm.pdf
PDFS.P7.P2.pdf
PDFS.P7.P3.pdf
 

PDFS.P8.P1.pdf
PDFS.P8.P2(p).pdf
PDFS.P8.P3(p).pdf
PDFS.P8.P4(p).pdf
PDFS.P8.P5(p).pdf
PDFS.P8.P6(p).pdf
PDFS.P8.P7(p).pdf
PDFS.P8.P8(p).pdf
PDFS.P8.P9.pdf
PDFS.P8.P10.pdf
PDFS.P8.P11 rolka A3 (60cm).pdf
PDFS.P8.P12 rolka A3 (60cm).pdf
PDFS.P8.P13.pdf
PDFS.P8.P14.pdf
PDFS.P8.P15.pdf
PDFS.P8.P16.pdf
PDFS.P8.P17.pdf
PDFS.P8.P18 rolka A3 (85cm).pdf
PDFS.P8.P19.pdf
 

PDFSP9.P1.pdf
PDFSP9.P2 rolka A3 60cm.pdf
PDFSP9.P3.pdf
PDFSP9.P4 rolka A3 60cm.pdf
PDFSP9.P5 rolka A3 60cm.pdf
PDFSP9.P6.pdf
PDFSP9.P7.pdf
 

PDFoperat Skorogoszcz przewiert pod potokiem Rów Borkowicki.pdf
PDFrys.PWP1.pdf
PDFrys.PWP2A.pdf
PDFrys.PWP2B.pdf
PDFrys.PWP3.pdf
PDFrys.PWP4.pdf
PDFrys.PWP5.pdf
PDFrys.PWP6.pdf
PDFzgoda WZMiUW zał1.pdf
PDFzgoda WZMiUW zał2.pdf
PDFzgoda WZMiUW.pdf
 

PDFoperat na budowę dwóch wylotów i zrzut - Chróscina.pdf
PDFRys.1A.pdf
PDFRys.1B.pdf
PDFRys.1C.pdf
PDFRys.2A.pdf
PDFRys.2B.pdf
PDFRys.3.pdf
PDFRys.4A.pdf
PDFRys.4B.pdf
PDFRys.5A.pdf
PDFRys.5B.pdf
PDFRys.5C.pdf
PDFRys.6A.pdf
PDFRys.6B.pdf
PDFRys.7A.pdf
PDFRys.7B.pdf
PDFRys.8.pdf
PDFRys.9A.pdf
PDFRys.9B.pdf
PDFRys.9C.pdf
PDFRys.ESL-20-200.pdf
PDFRys.OS-1500-2-0.pdf
JPEGuzgodnienie ZMK.jpeg
PDFZAŁ.RYS.KIP.pdf
PDFzgoda ZDW.pdf
 

PDFmapa topograficzna.pdf
PDFMapa_1.pdf
PDFMapa_2.pdf
PDFopinia geotechniczna skorogoszcz kanalizacja.pdf
 

JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-1.jpeg
JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-2.jpeg
JPEGpozw wodn-pr przepust Skor-3.jpeg
JPEGPZUD-1.jpeg
JPEGPZUD-2.jpeg
PDFwar.MGSW-2.pdf
TIFwarunki MGSW-1.tif
 

PDF0_strona tyt.pdf
PDF1_opis.pdf
PDF2_rys 1.0_orientacja.pdf
PDF3_rys 2.0_plan.pdf
PDF4_rys 3.1_niweleta.pdf
PDF5_rys 3.2_niweleta.pdf
PDF6_rys 4.0_normalne.pdf
PDF7_rys 5.1_poprzeczki.pdf
PDF8_rys 5.2_poprzeczki.pdf
 

PDFOpis techniczny_zasilania elektr_pompowni.pdf
PDFRys nr 1_1_E.pdf
PDFRys nr 1_E.pdf
PDFRys nr 2_1_E.pdf
PDFRys nr 2_E.pdf
PDFRys nr 3_1_E.pdf
PDFRys nr 3_E.pdf
PDFRys nr 4_1_E.pdf
PDFRys nr 4_E.pdf
PDFRys nr 5_1_E.pdf
PDFRys nr 5_E.pdf
PDFRys nr 6_1_E.pdf
PDFRys nr 6_E.pdf
PDFRys nr 7_1_E.pdf
PDFRys nr 7_E.pdf
PDFRys nr 8_1_E.pdf
PDFRys nr 8_E.pdf
PDFRys nr 9_1_E.pdf
PDFRys nr 9_E.pdf
 

PDFbranża e-el-PRZEDMIAR.pdf
PDFKanalizacja deszczowa Chróścina Skorogoszcz PRZEDMIAR.pdf
PDFKanalizacja Sanitarna Skorogosz Chróścina PRZEDMIAR.pdf
PDFOdtworzenie nawierzchni drogowych dróg gminnych PRZEDMIAR.pdf
PDFPrzebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej Chróścina Skorogoszcz PRZEDMIAR.pdf
 

PDFD000000.pdf
PDFD010101.pdf
PDFD040101.pdf
PDFD040201.pdf
PDFD040301.pdf
PDFD040402.pdf
PDFD040501.pdf
PDFD040701.pdf
PDFD050305a.pdf
PDFD050305b.pdf
PDFD050323.pdf
PDFD080101.pdf
PDFD080301.pdf
PDFD080501.pdf
PDFspis tresci.pdf
PDFstr tytul.pdf
 

PDFS.00.00.00 wym.ogólne.pdf
PDFS.01.00.00 r.mont.sieci kanalizacyjnych..pdf
PDFS.02.00.00 r.mont.sieci wodoc..pdf
PDFS.03.00.00 r.rob.podz.met.bezwyk...pdf
PDFS.04.00.00 roboty ziemne -wykopy..pdf
PDFstrona tytułowa STWiOR san..pdf
 

PDFpozwolenie wodnoprawne-Skor.pdf
PDFuwaga do uzgodnień.pdf
 

Wersja XML