Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wiadomości z Saren

Staraniem pani sołtys Danuty Daszkiewicz i Rady Sołeckiej w świetlicy naszej miejscowości dnia 11 grudnia bieżącego roku miała miejsce uroczystość pn. SPOTKANIE SPONSORÓW I SYMPATYKÓW SOŁECTWA SAREN MAŁYCH. W taki sposób postanowiliśmy uhonorować darczyńców i podziękować im za wszelką pomoc, tak finansową, jak rzeczową, jakiej udzielili wsi w 2018 roku.

Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości z naszej gminy, z gminy Niemodlin oraz naszych mieszkańców. Gościliśmy pana Artura Kotarę burmistrza Lewina Brzeskiego, pana Waldemara Włodka Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, pana Tadeusza Tadlę dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, pana Przemysława Ślęzaka naszego radnego i inne równie ważne dla nas osoby.

Spotkanie otworzyła pani Sołtys, witając zebranych, a następnie zgromadzeni obejrzeli prezentację przygotowaną przez Krystynę Moszczyńską i Wiesławę Nolting pt. "Życie wsi w 2018 roku". Na zdjęciach pokazano różne uroczystości, imprezy, prace upiększające teren obok świetlicy, sklepu i krzyża, udział w konkursach gminnych oraz działania, dzięki którym sami zdobywaliśmy fundusze na wiejskie potrzeby. Pochwaliliśmy się osiągnięciami i zmianami, jakie przez ten rok zaszły w naszej wsi. Następnie pani Danuta Daszkiewicz wręczyła wszystkim podziękowania wraz ze słodkim upominkiem, Rada Sołecka podziękowała pani Sołtys za to, że zmiany, o których mowa mogły nastąpić, a także za to, że motywowała nas do pracy.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, przy pysznym cieście i kawie. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i wyrazów uznania od pana Burmistrza i innych osób. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo rok 2018 w Sarnach Małych był rokiem wielu pozytywnych działań, które wpłynęły na życie mieszkańców.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim sponsorom oraz wszystkim mieszkańcom za współpracę i pomoc w realizacji naszych projektów.

Krystyna Moszczyńska

 

 

 

Wersja XML