Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert dla NGO

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla NGO na wykonanie zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności, zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne:

1. wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne,

2. promocję regionalnych produktów tradycyjnych.

Powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem "Opolskie Gwiazdy Europy".

Oferty należy składać do 8 marca 2019r. w wersji elektronicznej (generator eNGO) oraz papierowej.

W związku z powyższym w dniu 15 lutego 2019r. organizowane jest szkolenie dla zainteresowanych przedstawicieli NGO, na którym szczegółowo zostanie omówiona przedmiotowa oferta konkursowa. Szkolenie odbędzie się w Opolu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy ul. Hallera 9, budynek C, sala audytoryjna.

Termin zgłoszenia upływa 11 lutego 2019r. o godz. 12:00. Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia dostępny jest na stronie www.odnowawsi.eu

Wersja XML