Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady VI sesji

PDFProj uchw. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli- OK.pdf
PDFProj. uchwały w spr. udzielenia bonifikaty.pdf
PDFStanowisko- działka nr 408.9 i 409.3.pdf
PDFStanowisko- działka nr 1444.17.pdf
 

Wersja XML