Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W 2011r. ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który co roku przypada 1 marca. Cytując preambułę ustawy z dnia 3 lutego 2011r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, czytamy:

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

PAMIĘTAMY.

Cześć i chwała bohaterom!

Burmistrz Lewina Brzeskiego

Artur Kotara

Wersja XML